Ladder
Ladder > TE7S
TE7S
Technical sheet
Pulse 32 Darkbg